ปิดการแสดงผล

รายละเอียดบทความ

แม้ขณะนี้ชาวไอทีหลายคนจะปกป้องตัวเองด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของตัวเองรอดพ้นจากการรุกรานของสปายแวร์ แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าจะต้องปกป้องตัวเองจากภัยร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในเครือข่ายสังคมด้วย

 

ไม่ใช่แค่ไวรัส โปรแกรมสอดแนม หรือหนอนคอมพิวเตอร์ที่จะปั่นป่วนการทำงานของเครื่อง แต่วันนี้นักเจาะระบบยังพยายามหาเบาะแสเงื่อนงำตัวตนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกจากเครือข่ายสังคม เบาะแสเหล่านี้จะทำให้นักเจาะระบบวายร้ายสามารถขโมยรหัสผ่านในบริการออนไลน์ได้ง่าย ซึ่งเคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วทั่วโลก

 

ในฐานะที่จำหน่ายโปรแกรมแอนตี้ไวรัส Trend Micro จึงพยายามรณรงค์เพื่อให้ชาวออนไลน์ตระหนักรู้ถึงพิษภัยบน

เครือข่ายสังคม และระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้น โดยบริษัทเพิ่มความสามารถในการป้องกันการถูกลักลอบแอบอ้างตัวตนออนไลน์ในโปรแกรมล่าสุดอย่าง Titanium Internet Security 2013 ซึ่งเป็นสินค้าโบแดงที่ Trend Micro เชื่อว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นหากชาวออนไลน์หวั่นเกรงภัยเครือข่ายสังคม

 

การสำรวจของ Trend Micro พบว่าการที่ผู้ใช้โพสต์ตำแหน่งที่อยู่ การเชื่อม Facebook เข้ากับ Twitter และการมีจำนวน

ผู้ติดตามหรือ Follower จำนวนมากล้วนมีความเสี่ยงต่อชาวออนไลน์ ซึ่งมีโอกาสสูงที่ข้อมูลใดๆก็ตามที่ถูกเผยแพร่บนเครือข่าย

จะถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ดี

 

การสำรวจยังพบว่าวันเกิดคือข้อมูลที่มีการเปิดเผยมากที่สุดบนเครือข่ายสังคม รองลงมาเป็นโรงเรียน และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะเป็นการดีหากชาวเครือข่ายสังคมพยายามใส่ใจไม่โพสต์ข้อมูลสำคัญที่อาจทำให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูลบนเครือข่าย ที่อาจนำไปสู่เหตุไม่คาดฝันได้

 

 

 

Credit : Marketing Oops